บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน >>>
 

 

 
 
ภาพกิจกรรมสงกรานต์ปี 2561 >>
 
ภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ปีการศึกษา 2561
 
ภาพกิจกรรม >>
 
ภาพกิจกรรม >>
 
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ณ อันดามันเกรทเวย์และสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ณ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.2561 เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ ผ่านการสังเกตและสำรวจ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
ปฐมวัยปีที่ 1 ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3
วันที่ 11 ก.พ.2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัยจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนโครงการพิเศษห้องเรียน SME ม.2-3 โดยได้ทัศนศึกษาที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย One Day Trip
ประมวลภาพกิจกรรม >>
 
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-ป.2 One Day Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดความมีระเบียบวินัย มีความมั่นใจ อดทน กล้าแสดงออก รู้จักเสียสละ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งลูกเสือเนตรนารีจะได้รับการฝึกในฐานต่างๆที่ผู้กำกับได้จัดให้ทั้งหมด 10 ฐานการฝึกต่างๆ อีกทั้งหลังจากการฝึกลูกเสือ เนตรนารีสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวเพื่อเป็นเสมือนเครื่องหมายการผ่านการฝึกฝน และพร้อมที่จะได้รับการฝึกในขั้นต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม >>
 
ค่ายโครงการคณิต คิด ทำ ตอบ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ระหว่างผู้เรียนนำไปสู่การนำเสนอ การแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้ ครั้งนี้มีคณะวิทยากรนำโดย รองศาสตร์จารย์ดอกเตอร์สมวงษ์ แปลงประสพโชค และ พี่ๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ มาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆดรุโณทัย
ประมวลภาพกิจกรรม >>
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง เพื่อเป็นการฝึกวิชาลูกเสืก ให้กับกองลูกเสือสำรอง ป.3 รู้จักการทำงานร่วมกัน ความเสียสละ นำไปสู่การเป็นลูกเสือสามัญในชั้นปีต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม >>
 
 
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 >>
 
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
 
ภาพกิจกรรมวันเด็กปี 2561 >>
 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีอีกทั้งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุโณทัย ขออวยพรให้กับคณะผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย มีความสุข ประสบกับความสำเร็จในชีวิต สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2561 และในโอกาสนี้คณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกันร่วมเพลงอวยพรวันเกิดให้กับซิสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่ 3 มกราคม 2561 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซิสเตอร์ในการบริหารโรงเรียนดรุโณทัยตลอดปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ที่นี่ >>
ภาพกิจกรรมคืนที่ 25 ธันวาคม 2560 >>
ภาพกิจกรรมคืนที่ 26 ธันวาคม 2560 >>
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย
 
ยินดีกับคุณพ่อ ยุทธนา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนดรุโณทัย เข้ารับรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสุ่ภูมิภาคอาเซียน จากสภาเครือข่ายอาเซียน - ประเทศไทย ณ วันที่ 24 ก.ย.2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
 
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
>> ภาพบบรยากาศกิจกรรม >>
 
11 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ปฐมวัย >>
 
สำหรับปีนี้ การจัดกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ของดรุโณทัยจำเป็นต้องมีการยกเลิกไปก่อนเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ แต่ก็ได้เห็นสปิริตของน้องๆแต่ละคนที่มาแต่งตัว เตรียมตัวเพื่อกีฬาสีปีนี้ น้องๆสวยกันทุกคนเลยครับ แอดมินก็ได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆมาฝากครับ ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับเด็กๆ
>> ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดพิธีรับพระแม่มารีอาแห่งฟาติมาในวันที่ 3 สิงหาคม 2017 โดยมีพิธีกรรมรับพระแม่และการถวายดอกไม้ของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ณ สนามหญ้าเทียมโรงเรียนดรุโณทัย
>>ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมกีฬาสีภายในของดรุโณทัยเกมส์ปีการศึกษา 2560 เหลืออีก 2 วันสำหรับการแข่งขันดรุโณทัยเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาล นคร ตรัง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนทุกคนเตรียมฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและขบวนกองเชียร์อย่างตั้งใจ เพื่อให้งานกีฬาสีที่จัดขึ้นในวันที่ 4 สำเร็จไปได้ด้วยดี
>> ภาพกิจกรรม >>
 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการสำรวจ การสังเกต จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนปฐมวัยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ แะลเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น จากการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาของนักเรียนปฐมวัย โดยแบ่งเป็นระดับชั้นได้ดังนี้
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 วันที่ 27 ก.ค.2560 ณ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 วันที่ 26 ก.ค.2560 ณ บริษัทแปลนครีเอชั่น อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง >>
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 วันที่ 25 ก.ค.2560 ณ ศูนย์ ศิลปะวิถี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง >>

เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อยุทธนา ผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมกันร้องเพลงอวยพรให้กับคุณพ่อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคุณพ่อในการบริหารและดูแลโรงเรียนของเราตลอดไป

>>ภาพบรรยากาศ>>
เพื่อเป็นการระลึกถึงวันกวีเอกของโลก สุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องพระเอกอภัยมณี ตอน ผีเสื้อสมุทร เพื่อให้น้องระดับชั้นประถมได้รู้จักเรื่องราวและตัวละครในวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่
>> ภาพบรรยากาศ>>
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัยประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ซิสเตอร์ วันทนา อโศกสกุล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเป็นประธาน กล่าวอวยพรและเปิดกองลูกเสือดรุโณทัย เพื่อให้กิจการลูกเสือดรุโณทัยบรรลุและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศ >>>
 
พิธีมิสซามิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 คุณพ่อยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบำรุง อธิการเจ้าคณะแขวงรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานพิธีมิสซาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าร่วมด้วยคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์และคุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ อวยพรและภาวนาให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ปี 2560 ในวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์ ชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการระลึกพระคุณ และแสดงออกซึ่งความเคารพของนักเรียนที่มีต่อครูบาอาจารย์ของเรา โดยมีพิธีการไหว้ของครู 2 จุดคือ พิธีไหว้ครูของน้องๆปฐมวัย จัด ณ บริเวณลานดาว อาคารปฐมวัย และพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดขึ้นบริเวณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์ ชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต อีกทั้งในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับของปีการศึกษา 2560 และการมอบรางวัลพานสวยงามและพานธูปเทียนของนักเรียนในแต่ละระดับ ที่มีการจัดประกวดในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ฟิลด์ >>
 
ทางโรงเรียนดรุโณทัย กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปีนี้จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของสนามหญ้าเทียมหน้าอาคารเรียน เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์ที่มีความสวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ภายในปีการศึกษานี้ โดยจะแบ่งสนามออกเป็นสามส่วนคือ สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์ สนามบาส และเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต
 
ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ และซิสเตอร์ วันทนา อโศกสกุล พร้อมทั้งคณะครูอาวุโสอีก 10 ท่าน
เป็นผู้ใหญ่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ในโรงเรียนที่เรานับถือ เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึงนี้
ภาพกิจกรรม >>
1 ก.พ . พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณ ป.6
2 ก.พ. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ม.3
8 ก.พ. โครงการวันธรรมสวนะ ม.1/2
22 ก.พ. โครงการวันธรรมสวนะ ม.1/1
22-24 ก.พ. ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 14
2 มี.ค. กิจกรรมอำลานักเรียน ม.
2,5,6 มี.ค. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
9 มี.ค. ซ้อมงานยุวบัณฑิต 08.00-11.00
12 มี.ค. งานยุวบัณฑิต
15-16 มี.ค ประกาศผลสอบ อ.-ม.2
19 มี.ค.- 12 เม.ย. เรียนซัมเมอร์ ปี 2561
15 พ.ค. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
แซมชั้น ป.1-ม.1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 MEP
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 SME
 
 
 
 
Http://www.free-counter-plus.com