บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน >>>
 

 

 

 

Http://www.free-counter-plus.com
 
ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ และซิสเตอร์ วันทนา อโศกสกุล พร้อมทั้งคณะครูอาวุโสอีก 10 ท่าน
เป็นผู้ใหญ่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ในโรงเรียนที่เรานับถือ เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึงนี้
ภาพกิจกรรม >>
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนต่างโรงเรียน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเข้าฐานร่วมกัน เป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่และการเข้าสังคมในหมู่นักเรียนชั้น ม.1 ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์
ภาพกิจกรรม >>>
ทางโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดงานยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2544 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 บริเวณชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต โรงเรียนดรุโณทัย
ภาพกิจกรรม >>

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยน
างวัลเหรียญเงิน การแข่งชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
เด็กชายธนกฤต นุ่นตา ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ป.3  โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เด็กหญิง ศรัทธิยา ด้วงสุข ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงกุลภรณ์ คงผอมได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ป.6  โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณครูกตัญญุตา ชอบชื่น / คุณครูกฤษณา กรเจริญพรพงศ์ / คุณครูศศิณี เชื้อสถาปนศิริ
ครูผู้ร่วมส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ภาพกิจกรรม >>>
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดกิจกรรม "วันอำลา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 13 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน ระหว่าง ศิษย์กับคุณครู เพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป
ภาพกิจกรรม >>
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อัพเดทผลการแข่งขันได้ที่นี่ >>
 
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-14.30 น.
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดโครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข โดยการจำลองเหมือนสถานการณ์ จริง โดยมีผู้สมัครจำนวน 7 พรรค และผลการเลือกตั้ง พรรค DT. RETURN หมายเลข 3 ได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพบรรยากาศกิจรรม >>
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนดรุโณทัย ที่ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล การแข่งขั้นว่ายน้ำ "นครศรีธรรมราชแชมเปี้ยนชิฟ " ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
 
ในวันที่ 26 มกราคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง One Day Camp ณ อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรังเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับกองลูกเสือสำรองโรงเรียนดรุโณทัย
ภาพกิจกรรม >>
 
ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ทางฝ่ายกิจการลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัยได้จัด One Day camp ลูกเสือสามัญ ป.6 เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ระเบียบวินัยของลูกเสือสามัญ ผ่านกิจกรรมในฐานต่างๆที่ผู้กำกับได้จัดไว้ให้กับลูกเสือสามัญ
ภาพกิจกรรม >>
 
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ภาคการศึกษา จ.ตรัง ได้มีการจัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูและโรงเรียนดรุโณทัยได้รับคัดลือกผู้บริหารดีเด่นและคุณครูดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่ ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และ คุณครูกฤษณา กรเจริญพรพงศ์ และคุณครูธรรมนูญ เอียดนุ่น ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ภาพกิจกรรม >>
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาเรียนในวันชดเชย วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองหลายท่านและนักเรียนให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนเสมอมา และวันนี้เด็กๆก็ได้รับความสุขจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้นให้กับเด็กๆพบกับความสนุกสนานและได้ของรางวัลกลับบ้าน และครูใหญ่ได้แจกไอศกรีมให้กับเด็กๆทุกคน สำหรับนักเรียนที่มาในวันนี้คิดเป็นร้อยละ #91.80 
ภาพกิจกรรมระดับปฐมวัย >>
ภาพกิจกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา >>
 
วันที่ 14 มกราคม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย นำถุงยังชีพและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ชุมชนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 120 ชุด และ ชุมชน บ้านหนองตรุด หมู่ที่ 2 จำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับความร้อนจากสภาวะน้ำท่วม
ภาพกิจกรรม >>
 
ในวันที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุโณทัยได้มอบเงินช่วยเหลือคณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่าน เพื่อเป็นการบรรเทาและให้กำลังใจให้กับคณะครู พนักงาน และนักเรียนของเราที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 11 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการแจกน้ำและถุงยังชีพจำนวน 200 ชุดโดยแบ่งเป็น 2 สายคือ หมู่บ้านโคกสะท้อน อ.เมือง จ.ตรัง และ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 10 มกราคม 2560 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ โดยการมอบน้ำดื่มและเงินบริจาคเพื่อให้หน่วยงาน อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 6 มกราคม โรงเรียนดรุโณทัยร่วมกับมูลนิธิสติกมาติน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดตรัง โดยคณะผู้บริหาร คณะครูออกพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมพื้นที่นาโยงและพื้นที่รัษฎา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยดังกล่าว
ภาพบรรยากาศ >>
 
ในวันที่ 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู ไปมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายก อบจ.ตรัง และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของหน่วยงานต่างๆในวาระขึ้นปีใหม่
ภาพกิจกรรม >>
ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนดรุโณทัย จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดให้กับซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ครบอายุ 72 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้มอบดอกไม้ ของขวัญ เค้กวันเกิด และกล่าวอวยพรให้กับซิสเตอร์ให้มีความกำลังใจและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในการบริหารงานโรงเรียน
ต่อไป
 
ซิสเตอร์วันทนา   อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุโณทัย
รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O NET ปีการศึกษา 2558
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 

          ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ทางวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ จังหวัดตรัง
ได้มีการทำพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ โดยมีการเชิญชวน คณะคุณพ่อ
คณะซิสเตอร์และสัตบุรษบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์
เซเวียร์ จังหวัดตรัง

 
กิจกรรมเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี เป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
 
โรงเรียนดรุโณทัยจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ห้องเรียน MEP ณ สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมชม สวนสัตว์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากป้ายสัญลักษณ์ ป้ายอธิบายความหมายต่างๆภายในสวนสัตว์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักเรียนชั้นดังกล่าว
 
        ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2557ณ โรงเรียนดรุโณทัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ยินดีต้อนรับ
คุณพ่อ REV.Maurizio Baldessari อธิการเจ้าคณะสติกมาติน
คุณพ่อ REV.Mittimpergher ตำแหน่งเลขาธิการ คณะสติกมาติน
ได้แวะเวียนมาเยี่ยมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือของคณะสติกมาติน

ทัศนศึกษานักเรียน MEP
ร.ร.หาดประชาสรรค์
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
อันดามันเกตเวย์
ทัศนศึกษาปฐมวัย
พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
โรงงานแปลนทอย
   
   
 
1-3 มี.ค: สอบปลายภาค อ.1-3/ป.6/ม.3

3/6-7 มี.ค: สอบปลายภาค ป.1-5/ม.1-2

7 มี.ค. : ปฐ.3/ม.3 ซ้อมยุวบัณฑิต
8 มี.ค. : ป.3 สอบ NT
10 มี.ค. : ยุวบัณฑิต
13 มี.ค. ประกาศผลสอบ ที่ครูประจำชั้น
16 มี.ค.-12 เม.ย. : เรียนซัมเมอร์
31 มี.ค. : น.ร. แจ้งลาออก รับหลักฐาน
15 พ.ค. : เปิดปีการศึกษา 2560