บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน >>>
 

 

 
ภาพกิจกรรมวันเด็กปี 2561 >>
 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีอีกทั้งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุโณทัย ขออวยพรให้กับคณะผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย มีความสุข ประสบกับความสำเร็จในชีวิต สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2561 และในโอกาสนี้คณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกันร่วมเพลงอวยพรวันเกิดให้กับซิสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่ 3 มกราคม 2561 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซิสเตอร์ในการบริหารโรงเรียนดรุโณทัยตลอดปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ที่นี่ >>
ภาพกิจกรรมคืนที่ 25 ธันวาคม 2560 >>
ภาพกิจกรรมคืนที่ 26 ธันวาคม 2560 >>
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย
 
ยินดีกับคุณพ่อ ยุทธนา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนดรุโณทัย เข้ารับรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสุ่ภูมิภาคอาเซียน จากสภาเครือข่ายอาเซียน - ประเทศไทย ณ วันที่ 24 ก.ย.2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียน MEP
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
>> ภาพบบรยากาศกิจกรรม >>
 
11 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ปฐมวัย >>
 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิวัฒน์วิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 “Wiwat Smart Test”ระดับปฐมวัยวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560
สำหรับปีนี้ การจัดกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ของดรุโณทัยจำเป็นต้องมีการยกเลิกไปก่อนเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ แต่ก็ได้เห็นสปิริตของน้องๆแต่ละคนที่มาแต่งตัว เตรียมตัวเพื่อกีฬาสีปีนี้ น้องๆสวยกันทุกคนเลยครับ แอดมินก็ได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆมาฝากครับ ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับเด็กๆ
>> ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดพิธีรับพระแม่มารีอาแห่งฟาติมาในวันที่ 3 สิงหาคม 2017 โดยมีพิธีกรรมรับพระแม่และการถวายดอกไม้ของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ณ สนามหญ้าเทียมโรงเรียนดรุโณทัย
>>ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมกีฬาสีภายในของดรุโณทัยเกมส์ปีการศึกษา 2560 เหลืออีก 2 วันสำหรับการแข่งขันดรุโณทัยเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาล นคร ตรัง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนทุกคนเตรียมฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและขบวนกองเชียร์อย่างตั้งใจ เพื่อให้งานกีฬาสีที่จัดขึ้นในวันที่ 4 สำเร็จไปได้ด้วยดี
>> ภาพกิจกรรม >>
 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการสำรวจ การสังเกต จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนปฐมวัยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ แะลเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น จากการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาของนักเรียนปฐมวัย โดยแบ่งเป็นระดับชั้นได้ดังนี้
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 วันที่ 27 ก.ค.2560 ณ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 วันที่ 26 ก.ค.2560 ณ บริษัทแปลนครีเอชั่น อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง >>
>> นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 วันที่ 25 ก.ค.2560 ณ ศูนย์ ศิลปะวิถี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง >>

เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อยุทธนา ผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมกันร้องเพลงอวยพรให้กับคุณพ่อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคุณพ่อในการบริหารและดูแลโรงเรียนของเราตลอดไป

>>ภาพบรรยากาศ>>
เพื่อเป็นการระลึกถึงวันกวีเอกของโลก สุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องพระเอกอภัยมณี ตอน ผีเสื้อสมุทร เพื่อให้น้องระดับชั้นประถมได้รู้จักเรื่องราวและตัวละครในวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่
>> ภาพบรรยากาศ>>
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัยประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ซิสเตอร์ วันทนา อโศกสกุล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเป็นประธาน กล่าวอวยพรและเปิดกองลูกเสือดรุโณทัย เพื่อให้กิจการลูกเสือดรุโณทัยบรรลุและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดปีการศึกษา
ภาพบรรยากาศ >>>
ขอแสดงความยินดีกับท่านนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ขึ้นรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนดรุโณทัยในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 และการแข่งขันกระบี่อันดามันเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560
>>ภาพบรรยากาศการมอบเหรียญ>>
พิธีมิสซามิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 คุณพ่อยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบำรุง อธิการเจ้าคณะแขวงรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานพิธีมิสซาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าร่วมด้วยคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์และคุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ อวยพรและภาวนาให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ปี 2560 ในวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์ ชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการระลึกพระคุณ และแสดงออกซึ่งความเคารพของนักเรียนที่มีต่อครูบาอาจารย์ของเรา โดยมีพิธีการไหว้ของครู 2 จุดคือ พิธีไหว้ครูของน้องๆปฐมวัย จัด ณ บริเวณลานดาว อาคารปฐมวัย และพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดขึ้นบริเวณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์ ชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต อีกทั้งในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับของปีการศึกษา 2560 และการมอบรางวัลพานสวยงามและพานธูปเทียนของนักเรียนในแต่ละระดับ ที่มีการจัดประกวดในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ฟิลด์ >>
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักรียนปฐมวัย ณ ลานดาว อาคารเรียนปฐมวัย >>
 
   วันที 1 มิถุนายน 2560 คุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนดรุโณทัยได้เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Open Water Championship 2017 ซึ่งแข่งขันกันในวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และรายการการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคใต้ "เทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ" ครั้งที่ 15 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง
เอกสารรางวัลแต่ละรายการมีดังนี้ >>
บรรยากาศการรับมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล >>
 
ทางโรงเรียนดรุโณทัย กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปีนี้จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของสนามหญ้าเทียมหน้าอาคารเรียน เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์ที่มีความสวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ภายในปีการศึกษานี้ โดยจะแบ่งสนามออกเป็นสามส่วนคือ สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์ สนามบาส และเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต
ประกาศแจ้งเรียนพิเศษตอนเย็นจะเริ่มในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดย ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล รับมอบเกียรติบัตรจำนวน 11 รายการ ดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษาดีเด่นที่พัฒนานักเรียนมีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน และ สาระคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ได้ 100 คะแนนเต็ม
2. นางสุนันทา แซ่เตี้ยว ครูผู้สอนดีเด่นจนนักเรียนมีผลการทดสอบ 100 คะแนนเต็มด้านภาษา ชั้นป.3
3. นางจินดาพร ไทรงาม ครูผู้สอนดีเด่นจนนักเรียนมีผลการทดสอบ 100 คะแนนเต็มด้านเหตุผล ชั้น ป.3
4. เด็กชายภูบดี สมอคำ คะแนน NT ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา 100 คะแนน
5. เด็กชายกิตินัทธ์ แก้วรักษ์ คะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านเหตุผล 100 คะแนน
6. เด็กหญิงศศิธินันท์ บุญนิธิยรรยง คะแนน NT ด้านเหตุผล 100 คะแนน
7. นางกฤษณา กรเจริญพรพงศ์ ครูผู้สอนดีเด่นจนนักเรียนมีผลการทดสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม
8. เด็กชายณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ คะแนน NT ชั้นป.6 ลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
9. เด็กชายจารุตน์ ว่องวชิรพันธ์ คะแนน NT ชั้นป.6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
10. เด็กชายณัฐดนัย นาคทองกุล คะแนน NT ชั้นป.6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
11. เด็กชายฐปนภพ ทองแก้ว คะแนน NT ชั้นป.6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
 
ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ และซิสเตอร์ วันทนา อโศกสกุล พร้อมทั้งคณะครูอาวุโสอีก 10 ท่าน
เป็นผู้ใหญ่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ในโรงเรียนที่เรานับถือ เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึงนี้
ภาพกิจกรรม >>
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนต่างโรงเรียน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเข้าฐานร่วมกัน เป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่และการเข้าสังคมในหมู่นักเรียนชั้น ม.1 ณ สนามหญ้าเทียมกัสปาร์ ฟิลด์
ภาพกิจกรรม >>>
ทางโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดงานยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2544 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 บริเวณชั้น 6 อาคารเรียนเซเรซัตโต โรงเรียนดรุโณทัย
ภาพกิจกรรม >>

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
เด็กชายศุภกฤต เก้าเอี้ยน
างวัลเหรียญเงิน การแข่งชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
เด็กชายธนกฤต นุ่นตา ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ป.3  โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เด็กหญิง ศรัทธิยา ด้วงสุข ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงกุลภรณ์ คงผอมได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ ป.6  โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณครูกตัญญุตา ชอบชื่น / คุณครูกฤษณา กรเจริญพรพงศ์ / คุณครูศศิณี เชื้อสถาปนศิริ
ครูผู้ร่วมส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ภาพกิจกรรม >>>
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดกิจกรรม "วันอำลา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 13 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน ระหว่าง ศิษย์กับคุณครู เพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป
ภาพกิจกรรม >>
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อัพเดทผลการแข่งขันได้ที่นี่ >>
 
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-14.30 น.
ภาพบรรยากาศกิจกรรม >>
 
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดโครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข โดยการจำลองเหมือนสถานการณ์ จริง โดยมีผู้สมัครจำนวน 7 พรรค และผลการเลือกตั้ง พรรค DT. RETURN หมายเลข 3 ได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพบรรยากาศกิจรรม >>
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนดรุโณทัย ที่ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล การแข่งขั้นว่ายน้ำ "นครศรีธรรมราชแชมเปี้ยนชิฟ " ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
 
ในวันที่ 26 มกราคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง One Day Camp ณ อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรังเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับกองลูกเสือสำรองโรงเรียนดรุโณทัย
ภาพกิจกรรม >>
 
ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ทางฝ่ายกิจการลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัยได้จัด One Day camp ลูกเสือสามัญ ป.6 เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ระเบียบวินัยของลูกเสือสามัญ ผ่านกิจกรรมในฐานต่างๆที่ผู้กำกับได้จัดไว้ให้กับลูกเสือสามัญ
ภาพกิจกรรม >>
 
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ภาคการศึกษา จ.ตรัง ได้มีการจัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูและโรงเรียนดรุโณทัยได้รับคัดลือกผู้บริหารดีเด่นและคุณครูดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่ ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และ คุณครูกฤษณา กรเจริญพรพงศ์ และคุณครูธรรมนูญ เอียดนุ่น ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ภาพกิจกรรม >>
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาเรียนในวันชดเชย วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองหลายท่านและนักเรียนให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนเสมอมา และวันนี้เด็กๆก็ได้รับความสุขจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้นให้กับเด็กๆพบกับความสนุกสนานและได้ของรางวัลกลับบ้าน และครูใหญ่ได้แจกไอศกรีมให้กับเด็กๆทุกคน สำหรับนักเรียนที่มาในวันนี้คิดเป็นร้อยละ #91.80 
ภาพกิจกรรมระดับปฐมวัย >>
ภาพกิจกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา >>
 
วันที่ 14 มกราคม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย นำถุงยังชีพและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ชุมชนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 120 ชุด และ ชุมชน บ้านหนองตรุด หมู่ที่ 2 จำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับความร้อนจากสภาวะน้ำท่วม
ภาพกิจกรรม >>
 
ในวันที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุโณทัยได้มอบเงินช่วยเหลือคณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่าน เพื่อเป็นการบรรเทาและให้กำลังใจให้กับคณะครู พนักงาน และนักเรียนของเราที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 11 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนดรุโณทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการแจกน้ำและถุงยังชีพจำนวน 200 ชุดโดยแบ่งเป็น 2 สายคือ หมู่บ้านโคกสะท้อน อ.เมือง จ.ตรัง และ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 10 มกราคม 2560 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ โดยการมอบน้ำดื่มและเงินบริจาคเพื่อให้หน่วยงาน อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
ภาพกิจกรรม >>
 
วันที่ 6 มกราคม โรงเรียนดรุโณทัยร่วมกับมูลนิธิสติกมาติน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดตรัง โดยคณะผู้บริหาร คณะครูออกพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมพื้นที่นาโยงและพื้นที่รัษฎา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยดังกล่าว
ภาพบรรยากาศ >>
 
ในวันที่ 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู ไปมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายก อบจ.ตรัง และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของหน่วยงานต่างๆในวาระขึ้นปีใหม่
ภาพกิจกรรม >>
ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนดรุโณทัย จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดให้กับซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ครบอายุ 72 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้มอบดอกไม้ ของขวัญ เค้กวันเกิด และกล่าวอวยพรให้กับซิสเตอร์ให้มีความกำลังใจและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในการบริหารงานโรงเรียน
ต่อไป
 
ซิสเตอร์วันทนา   อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุโณทัย
รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O NET ปีการศึกษา 2558
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 

          ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ทางวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ จังหวัดตรัง
ได้มีการทำพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ โดยมีการเชิญชวน คณะคุณพ่อ
คณะซิสเตอร์และสัตบุรษบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์
เซเวียร์ จังหวัดตรัง

 
กิจกรรมเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี เป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
 
โรงเรียนดรุโณทัยจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ห้องเรียน MEP ณ สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมชม สวนสัตว์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากป้ายสัญลักษณ์ ป้ายอธิบายความหมายต่างๆภายในสวนสัตว์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักเรียนชั้นดังกล่าว
 
        ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2557ณ โรงเรียนดรุโณทัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
3-19 ม.ค. จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ม.1 ห้องทั่วไป / แซมชั้น ปฐ.2-ป.6
9-11 ม.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2
12 ม.ค. กิจกรรมวันเด็ก
16 ม.ค. กิจกรรมวันครู
16-18 ม.ค. ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6
18-20 ม.ค. ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
20 ม.ค. รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องทั่วไป / แซมชั้น ปฐ.2-ป.6
27 ม.ค. สอบคัดเลือก
29 ม.ค. ประกาศผลสอบ
31 ม.ค. มอบตัวพร้อมชำระเงิน
   
นักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
แซมชั้น ป.1-ม.1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 MEP
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 SME
 
 
 
 
Http://www.free-counter-plus.com