บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน >>>
 

 

17-18 พ.ย. 2559 เปิดเรียนตามปกติ
17 พ.ย. 2559 EngLish Camp MEP ป.1/ป.2
21-30 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนป.1 MEP / นักเรียน ม.1 SME

 

Http://www.free-counter-plus.com

          ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ทางวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ จังหวัดตรัง
ได้มีการทำพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์ เซเวียร์ โดยมีการเชิญชวน คณะคุณพ่อ
คณะซิสเตอร์และสัตบุรษบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานพิธีฉลองวัดนักบุญฟรังซิสต์
เซเวียร์ จังหวัดตรัง

 
กิจกรรมเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี เป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
โรงเรียนดรุโณทัยจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ห้องเรียน MEP ณ สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมชม สวนสัตว์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากป้ายสัญลักษณ์ ป้ายอธิบายความหมายต่างๆภายในสวนสัตว์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักเรียนชั้นดังกล่าว
        ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2557ณ โรงเรียนดรุโณทัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คู่มือรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

>> หนังสือเวียนประจำเดือนกันยายน<<
ฉบับที่ 1 : ขอแจ้งปิดเรียน

ยินดีต้อนรับ
คุณพ่อ REV.Maurizio Baldessari อธิการเจ้าคณะสติกมาติน
คุณพ่อ REV.Mittimpergher ตำแหน่งเลขาธิการ คณะสติกมาติน
ได้แวะเวียนมาเยี่ยมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือของคณะสติกมาติน

ทัศนศึกษานักเรียน MEP
ร.ร.หาดประชาสรรค์
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
อันดามันเกตเวย์
ทัศนศึกษาปฐมวัย
พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
โรงงานแปลนทอย