บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน
 

 

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้จัดการประชุม กับผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ออกหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรถมาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น โดยกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2555 ที่จะนำมารับจ้างรับ-ส่งนักเรียน ต้องได้รับหนังสืออนุญาตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดรุโณทัย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อทำการขออนุมัติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนเอกชน และการรายงานข้อมูลและกิจการต่างๆในปีการศึกษา 2560
 
กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัย ปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 61 )
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดรุโณทัย
 
กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษาและฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ( 8 มิ.ย. 61 )
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดรุโณทัย ทางฝ่ายจิตตาภิบาล ได้มีโครงการจัดกิจกรรมพิธีบุชาขอบพระคุณ และฉลองท่านนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการขอพรพิเศษโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ( 7 มิ.ย. 61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 แผนกปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ ลานดาว อาคารเรียนปฐมวัย
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ( 7 มิ.ย.61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมชั้น 6 กัสปาร์ฟิวด์ อาคารเรียนเซเรซัตโต
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
กิจกรรมยุวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรมมทัศนศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษารัฐปีนัง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SME
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1-2 / พิธีประดับดาวลูกเสือ
กิจกรรมค่ายโครงการคณิต คิด ทำ ตอบ
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ONE DAY CAMP
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 25 ธันวาคม 2560
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย
กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย
กิจกรรมวันแแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่ปฐมวัย
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา แห่งโปรตุเกส
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1 ณ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.2 ณ บริษัทแปลนครีเอชั่น
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.3 ณ ศูนย์ ศิลปะวิถี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2560
7 มิ.ย. กิจกรรมวันไหว้ครู
8 มิ.ย. พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
14 มิ.ย. เปิดกองลูกเสือ
19-21 มิ.ย. อบรมจริยธรรม ปฐมวัย
20 มิ.ย. ธรรมสวนะ ม.3/2
26 มิ.ย. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
แซมชั้น ป.1-ม.1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 MEP
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 SME
 
 
 
 
Http://www.free-counter-plus.com