บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
 
 
 
 

 

1 ก.ย. โครงการวันธรรมสวนะ ม.3/1
2 ก.ย. พิธีมิสซาขอบพระคุณ ม.2
7-22 ก.ย.จำหน่ายใบสมัคร ปฐมวัยปีที่ 1
9 ก.ย. โครงการธรรมสวนะ ม.2/4
16 ก.ย. โครงการธรรมสวนะ ม.2/3
23-24 ก.ย. รับสมัครปฐมวัยปีที่ 1
27 ก.ย. มอบตัวนักเรียนปฐมวัย 1

 

Http://www.free-counter-plus.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์นักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2560
คู่มือรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

>> หนังสือเวียนประจำเดือนกันยายน<<
ฉบับที่ 1 : ขอแจ้งปิดเรียน

ยินดีต้อนรับ
คุณพ่อ REV.Maurizio Baldessari อธิการเจ้าคณะสติกมาติน
คุณพ่อ REV.Mittimpergher ตำแหน่งเลขาธิการ คณะสติกมาติน
ได้แวะเวียนมาเยี่ยมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือของคณะสติกมาติน

ทัศนศึกษานักเรียน MEP
ร.ร.หาดประชาสรรค์
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
อันดามันเกตเวย์
ทัศนศึกษาปฐมวัย
พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
โรงงานแปลนทอย