แผนผังเส้นทางจราจรภายในโรงเรียน
ลานน้ำพุพระแม่มารีอาหน้าอาคารเรียนเซเรซัตโต
อาคารเรียนเซเรซัตโต
สวนหย่อมนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่
สวนหย่อมบาทหลวงยอห์น เซเรซัตโต
อาคารเรียนปฐมวัย
อาคารเรียนเซนจอห์น
สนามหญ้าเทียม กัสปาร์ ฟิลด์
สระว่ายน้ำเซนต์ กัสปาร์
สระว่ายน้ำเซนต์ กัสปาร์ ระดับปฐมวัย
ห้องสมุดอาคารเรียนเซเรซัตโต
ห้องวิทยาศาสตร์อาคารเรียนเซเรซัตโต
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเซเรซัตโต
สวนหย่อมบริเวณอาคารเรียนปฐมวัย
สนามเด็กเล่น
บรรยากาศลานดาวภายในอาคารเรียนปฐมวัย